TIETOSUOJA

DigiCenter Oy:n asiakastietokannan rekisterinkäsittely- ja tietosuojaperiaatteet

Tämä rekisteriseloste määrittelee DigiCenter Oy:n yritysasiakkaiden tietojen käsittelyn periaatteet. Rekisteriseloste kertoo yleisistä säännöistä, toimintatavoista sekä tietosuojan periaatteista.

Rekisterinpitäjän tiedot

DigiCenter Oy
Hämeenkatu 129
05820 HYVINKÄÄ
Puh 019-4279000
Y-tunnus: 0685831-5
Sähköposti: huolto(a)digicenter.fi

Rekisterin tarkoitus

DigiCenter Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakkaan tunnistamiseen, markkinointiin, myyntiin, laskutukseen sekä muuhun asiakkuudessa tarpeelliseen yhteydenpitoon.

Tietosisältö

Tietosisältö kattaa asiakkaan tiedot, kuten yrityksen nimi ja yhteystiedot, Y-tunnus, yhteyshenkilön tiedot, laskutustiedot ja muita perustietoja. Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista ja yhteydenpidosta.

Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto käsittää luottotiedot ja muut vastaavat palvelut, joissa kolmannet osapuolet tuottavat yleisiä yritystietopalveluja. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

Tietojen käsittelyn suojaus ja käsittelyn periaatteet

Tietoja säilytetään DigiCenter Oy:n omissa tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat yrityksen omissa tiloissa, sekä asiakastietojärjestelmässä joka on pilvipalvelu, jonka tiedot ovat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Lisäksi käytössämme on paperinen rekisteri.

Digitaalisiin tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Tietojen fyysinen sijaintipaikka on suojattu ulkopuoliselta pääsyltä. Paperirekisteri sijaitsee lukitussa tilassa.

Hankittaessa tietoa kolmansien osapuolten palveluita käyttäen, kyselyyn sisällytetään vain tarvittavat tiedot, ei koko rekisteritietoa.

Luovutamme asiakkaan niin halutessaan asiakkaan yhteystietoja Suomen Numeropalvelu Oy:lle. Nämä tiedot ovat yleensä yrityksen nimi, osoite ja numerotiedot. Näitä tietoja käytetään esim fonectan kaltaisissa numeron haku palveluissa.

Tietojen säilytysaika ja tietojen siirto

Asiakastiedot säilytetään järjestelmissä toistaiseksi, niin kauan kun asiakkuus on voimassa.

Poistamme asiakkaan tiedot järjestelmistä asiakkaan omasta pyynnöstä, asiakkaan liiketoiminnan lakkauttamisen, fuusion tai muun yritysjärjestelyn myötä.

Lopullinen poisto tehdään, vasta kun kaikki asiakkuuteen liittyvä tieto ei ole tarpeellista tai ettei tietojen poisto vaaranna kirjanpitolain (30.12.1997/1336) säilytysaikaa.

Asiakastietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään vain DigiCenter Oy:n toimesta.

Asiakastietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, eikä luovuteta kolmansille osapuolille pois lukien asianomaiset luvat omaaville viranomaisille. Edellytämme vastaava käytäntöä myös tässä rekisteriselosteessa mainituilta kolmansilta osapuolilta.

Muutokset

Muutokset tähän rekisteriselosteeseen voidaan tehdä milloin tahansa ja siitä tiedotetaan yrityksen internetsivujen kautta.